Sedm základních hledisek při návrhu UPS

 1. Napájecí soustava: jednofázová a třífázová
  Seznámení se stávající napájecí infrastrukturou klienta je klíčovým momentem prodeje. Některé zařízení UPS jsou dodávány pro velké třífázové systémy (zpravidla ve výkonech od 10kVA), většina malých záložních zrojů je dodávána pro jednofázové el. rozvody (většinou do výkonu 10kVA).
 2. Prostředí pro instalaci
  Většina prostředí dovoluje více různých řešení umístění. Důležitá je tak pomoc s výběrem nejvhodnější varianty, která bude pro klienta znamenat nejvyšší užitnou hodnotu s ohledem na ivenstované prostředky.
 3. Požadovaný výkon
  Při určování, která UPS je správným celkovým řešením, je hodnota příkonu klientských zařízení (vyjádřena ve VA-Voltampérech nebo W-Wattech) jedním z nejdůležitějších údajů. Po zjištění typu napájecí soustavy (zda má být UPS jednofázová či třífázová) zúží velikost vlastní UPS další výběr. Nezapomínejme vzít v úvahu možný budoucí nárůst spotřeby.
 4. Dostupnost / Doba zálohování
  Doba zálohování může podstatně ovlivnit celkové náklady na řešení. Na druhou stranu jsou některá řešení při prodloužených dobách zálohování efektivnější. Předně je tak potřeba zjistit jak dlouhé doby zálohování klient požaduje a proč.
 5. Rozšiřitelnost
  Při hodnocení jednotlivých řešení je vždy důležité zvážit zákazníkovy potřeby budoucího rozšiřování a případně nabídnout variantu, u které je již dopředu počítáno s budoucím rozšířením, samozřejmě s ohledem na ekonomiku a efektivitu provozu (některá modulární či paralelní řešení se zpočátku mohou zdát výhodnější, v dlouhodobém měřítku ale mohou znamet vyšší náklady na servis a údržbu zařízení).
 6. Provoz a údržba
  Vzhledem ke skutečnosti, že UPS i baterie je třeba udržovat a pravidelně kontrolovat, je vysvětlení a prezentace servisních služeb, vč. jejich ceny, důležitým prvkem při rozhodování klienta o výběru konkrétní UPS.
 7. Rozpočet
  Někteří zákazníci udávají, že redundance, rozšiřitelnost, modularita a snadná údržba jsou při rozhodování o tom, jakou UPS koupit, klíčovými faktory. Naopak pro jiné zákazníky může být rozhodujícím faktorem cena. Především je tak vždy nutné vzít v úvahu klientův rozpočet, vysvětlit jednotlivé možnosti a najít nejvhodnější řešení tak aby odpovídalo individuálním potřebám každého zákazníka.

Máte dotaz?

Kde nás najdete:

UPS ENERGY s.r.o.
Podnikatelská 558
190 11 Praha 9 – Běchovice

IČO: 06103341

Důležité kontakty:

servis@upsenergy.cz
obchod@upsenergy.cz

SERVIS:
Martin Maier tel. +420 603 729 425

OBCHOD:
Jan Nevyjel tel. +420 608 360 602

OFFICE:
Michaela Šnorová tel. +420 605 230 751