Časté otázky (FAQ)

 1. Jaký je rozdíl mezi přepěťovou ochranou a UPS?

    Přepěťová ochrana poskytuje pouze to, k čemu je určena – ochranu proti přepětí. UPS navíc trvale stabilizuje příchozí napětí a v případě jeho výpadku poskytuje záložní napájení baterie. Často se setkáte s přepěťovými ochranami zapojenými do UPS jako prostředek dodatečné ochrany a k získání dalších výstupních zásuvek.

 1. Jaký výkon UPS bych měl zvolit?

    Z důvodu budoucího rozvoje doporučujeme instalovat takovou UPS, aby její výkon byl využit do 75%. Navíc baterie s postupem času degradují. Tím, že UPS předimenzujete, můžete stárnutí kompenzovat. 

 1. Jak dlouhou dobu zálohování potřebuji?

    Při výpadku potřebujete dobu zálohování dostatečně dlouhou k tomu, abyste mohli regulérně odstavit systémy, nebo přepnout na záložní motorgenerátor. K prodloužení doby zálohování můžete přidat externí moduly baterií.

 1. Jak dobu zálohování ovlivní snížení zatížení UPS?

    Může dojít k podstatnému prodloužení doby zálohování. Všeobecně lze říci, že UPS poskytující při 100% zatížení dobu zálohování 5 minut, bude při 50% zatížení poskytovat zálohování po dobu téměř 15 minut.

 1. Moje podnikatelská činnost je příliš malá na nějaká ochranná opatření. Potřebuji opravdu UPS?

     Problémy s napájením nejsou výsadou velkých organizací. Vaše PC, servery a datové sítě jsou pro vaše podnikání stejně klíčové, jako jsou datová centra pro větší organizace. Výpadek je nákladnou záležitostí z hlediska hardwaru, potenciální ztráty pověsti, reputace a obchodních případů. Musíte rovněž vzít v úvahu časové prodlevy ke kterým nevyhnutelně dojde při restartu zablokovaných zařízení, obnově poškozených souborů a opětovném spuštění procesů, u nichž došlo k přerušení. Spolehlivá strategie ochrany napájení je cenově příznivou pojistkou.

 1. Proč je dnes kvalita napájení takový problém?

     Dnešní technicky vyspělá IT zařízení a řídící jednotky jsou mnohem citlivější na elektrická rušení a současně je jejich důležitost z hlediska dnešních obchodních činností mnohem vyšší. Ve výsledku jsou problémy s kvalitou napájení mnohem častější a jejich finanční dopady mnohem horší než kdykoli před tím.

 1. Jsou problémy s kvalitou napájení vždy pozorovatelné?

    Ne. V mnoha případech mohou poruchy napájení způsobit nepostřehnutelná poškození elektrických obvodů a dalších součástek, což se později projeví předčasným selháním zařízení a problémy typu ,,zablokovaný počítač“. Mnoho problémů s kvalitou napájení zůstává nevyřešeno s následkem ztráty výnosů a ztráty dat.

 1. Jak se vyjadřuje spolehlivost napájení?

    Spolehlivost napájení se obvykle uvádí jako procentuální podíl času, během kterého je napájení k dispozici. Jestliže má např. elektrorozvodná napájecí soustava ,,třídevítkovou“ spolehlivost, pak je napájení k dispozici po 99,9% času. Těch 8,8 hodin výpadku ročně, které představují 0,1% z celkových 8760 se projeví většinou podstatnými finančními ztrátami. Proto IT zařízení a telekomunikační služby vyžadují alespoň  ,,pětidevítkovou“ spolehlivost.

 1. Mám motorgenerátor – potřebuji ještě UPS?

       Mnoho zákazníků si neuvědomuje, že motorgenerátor jejich zařízení před problémy s napájením neuchrání. UPS potřebujete k tomu, aby garantovala, že vaše zařízení zůstanou v chodu než stihne nastartovat motorgenerátor, což často vyžaduje několik sekund až minut. UPS navíc zlepšuje kvalitu napájení z generátorů. 

 1. Jak velký výkon UPS potřebují?

       Stanovte celkovou spotřebu zařízení, která chcete chránit (ve Watech). Přidejte 10-20% jako rezervu pro budoucí nárůst a rozhodněte se, jak dlouhou dobu zálohování budete potřebovat. 

 1. Mám již ochranu proti přepětí. Proč potřebuji UPS?

       Ochrana proti přepětí neudrží při výpadku napájení vaše podnikání v chodu. Ochrana proti přepětí navíc nezlepší kvalitu napájení vašich citlivých a nákladných IT a telekomunikačních zařízení. 

 1. Co se stane, je-li UPS přetížena? Např. když chráněná zařízení nebo zátěž mají větší proudový odběr, než je UPS schopna poskytnout.

       UPS přepne zátěž na bypass (na několik minut), dokud přetížení nezmizí. Pokud stav přetížení přetrvává, UPS se automaticky odstaví nebo vypne.

 1. Co může způsobit přetížení UPS? 

       Jsou zpravidla dvě možnosti: 1) UPS byla poddimenzovaná (např. bylo vypočteno zatížení 1200VA, ale byla instalována UPS 1000VA), nebo  2) zákazník zapojil do UPS více zařízení, než se kterými bylo při návrhu UPS uvažováno.

 1. Jaký rozdíl mezi Voltampéry (VA) a Watty (W)?

       Ke správnému dimenzování UPS je třeba pochopit rozdíl mezi Watty a Voltampéry. Nejprve je však třeba znát terminologii elektrického výkonu. Činný (reálný) výkon se měří ve Wattech a odpovídá výkonovému toku, jehož výsledkem je spotřeba elektrické energie. Spotřebovaná energie souvisí s ohmickým odporem v elektrickém obvodě. Příkladem spotřebované energie je rozžhavené vlákno v žárovce. 

 1. Jaký je rozdíl mezi jednofázovým a třífázovým napájením?

       Střídavá AC elektrorozvodná síť připojená na elektrárny je všeobecně třífázová. Jednofázové AC napájení z ní získáme připojením mezi jeden fázový vodič a nulový vodič. Prakticky všechna PC a malá elektronická zařízení používají jednofázové napájení. Výkonné průmyslové motory nebo velké klimatizační systémy jsou často připojeny třífázově.