Poskytované služby – servis

Servisní smlouva (podepsaná většinou současně s dodáním záložního zařízení UPS) je jednou z nejlepších cest k ochraně příslušné investice. 

K dispozici je řada různých variant servisních služeb určených pro UPS. Všechny jsou navrženy tak, aby minimalizovaly jak přerušení normálních obchodních aktivit, tak dobu nutné odstávky a tím šetřily čas a finanční ztráty, s odstávkou spojené. Varianty servisních služeb rovněž optimalizují  návratnost vynaložených investičních nákladů tím, že prodlužují životnost klíčových napájecích zařízení.   

Existuje několik různých způsobů poskytování servisních služeb UPS, navržených tak, aby splňovaly konkrétní potřeby zákazníka.

  • Oprava nebo výměna v servisním středisku
  • Záložní výměna v předstihu
  • Oprava na místě